Welmecon Behaalt Keurmerk Dak- en Gevelborg: Klaar voor Wet Kwaliteitsborging

Welmecon heeft onlangs het Keurmerk Dak- en Gevelborg behaald. Deze prestatie markeert een belangrijke stap in de voorbereiding op de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). Het keurmerk, toegekend door een onafhankelijke toetsing door SKG-IKOB, benadrukt Welmecon’s toewijding aan kwaliteit in dak- en gevelconstructies.

De verkrijging van het Keurmerk Dak- en Gevelborg is niet alleen een bewijs van Welmecon’s vakbekwaamheid, maar zet het bedrijf ook op de voorgrond als een betrouwbare partner in de dak- en gevel bouw. Met de invoering van de WKB, die hogere eisen stelt aan de kwaliteitsborging binnen de bouwsector, positioneert Welmecon zich als een toonaangevende speler die klaar is voor de toekomst.

Deze ontwikkeling belooft een verhoogde zekerheid voor opdrachtgevers en draagt bij aan het verhogen van de bouwkwaliteit in Nederland.